In de zijbalk hiernaast: (onder de 3 streepjes menu links boven)
Alle jaargangen van DNS sinds 1975.

Per jaargang wordt het jaaroverzicht getoond uit de gele bladzijden van het september nummer. Klikken op het pijltje vóór de jaargang toont de 11 DNS nummers van deze jaargang.

Klikken op zo'n nummer toont de frontpagina en de geindexeerde inhoud van dat nummer welke wordt opgehaald uit de databank van de Heemkring Marcblas.

Per artikel is dat typisch:

  • Een notatie zoals "[152.31]" wat betekent: DNS nummer 152, pagina 31

  • De titel van het artikel

  • Een korte omschrijving van de inhoud

  • Een lijst met namen gescheiden met (-) van de vereniging, persoon, plaats- of straatnaam, onderwerp of ander trefwoord van toepassing.

Klikken op de frontpagina opent dat nummer en met de schuifbalk aan de rechterkant kan men direct naar de gewenste pagina gaan.

Zoeken op deze website: (onder het vergrootglas rechtsboven)
Geef de zoekterm(en) op in het veld "Deze site doorzoeken"

Het resultaat is een lijst met pagina's waarin de opgegeven term(en) tenminste éénmaal voorkomt. Van elke pagina wordt de naam en enkele regels van de pagina weergegeven met de opgeven term in het vet waar die de eerste keer voorkomt.

Klik op de naam van een pagina (het DNSnummer) om deze te openen en ga verder zoals hierboven beschreven.

Het is ook mogelijk om rechtsreeks het DNSnummer als zoekterm in te geven, bijvooorbeeld: "DNS152" of "Apr 1989"

Goed om te weten:

Gebruik Ctrl-F (de Ctrl-toets en de F-toets samen indrukken) om in een pagina te zoeken naar eender welke combinatie van letters of cijfers. Van de nummers vanaf januari 2004 is ook de volledige inhoud op deze wijze doorzoekbaar.

Te kleine letters op het scherm: gebruik Ctrl + (de Ctrl-toets en de +-toets) om te vergroten, Ctrl - om te verkleinen.