DNS093 Dec 1983

[93.6] Aanstelling tot Pastorale Werkster Aankondiging van de plechtigheid tot aanstelling van Thérèse Berghmans als Pastorale Werkster - Parochiegemeenschap - Godin Salez Therese - Personalia

[93.8] Allerheiligen - Allerzielen Even stilstaan bij de afgestorvenen van de voorbije twaalf maanden - Parochiegemeenschap

[93.8] God leeft ... Bezinning door Mgr. Godfried Danneels - Parochiegemeenschap

[93.9] Plus 13-bijeenkomst Melis M. en Geerts B. Kort verslag van de eerste bijeenkomst - Plus 13

[93.10] Mosselfeest Spelewei Verslag van het eerste mosselfeest (met foto's) - Jeugdraad

[93.11] Jeugdhuis Noster van oktober 82 tot oktober 83 Jaaroverzicht (met actiefoto) - Noster

[93.12] KLJ Van Den Heruvel Paula Eerbetoon aan twee ontslagnemende leiders - KLJ - Hillen Mil - Verheyen Dirk - Van Den Heuvel Paula

[93.13] Uitlaatklepke Ivo Over het wel en wee in de chiro - Chiro

[93.14] Missie- en Ontwikkelingshulp Dankbrief van Pater Jozef Druyts uit Zaïre - Missie en ontwikkelingshulp - Druyts Jozef Frans

[93.16] K.A.V. Voorstelling komende activiteiten - Femma

[93.17] K.W.B.: Suikerfabriek Zevenbergen Verslag van een leerrijk bedrijfsbezoek - KWB

[93.17] 11.11.11. - 1983 ook in Merksplas Even stilstaan bij deze solidariteitsactie - Sociaal en maatschappelijke geschiedenis - Actie 11.11.11

[93.19] AA stelt zicht voor Hernieuwde voorstelling van de AA-club en Al-Anon - Anonieme Alkoholisten

[93.19] Oudervereniging Vrije Basisschool Berghmans André Toelichting van het bestaan en de werking van de oudervereniging - Vrije Basisschool - Sport - Berghmans A.

[93.21] Uit de Vrije Basisschool Terugblik op oktober en november - Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[93.21] Uit de Gemeenteschool Vooruitblik op de volgende maanden - Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[93.22] S.W. Toneel ... 100 jaar! Aankondiging nieuwe toneelvoorstellingen - Film, toneel - Toneelkring "Het Heidebloempje" - Fanfare Sint Willibrordus - Zaal Van Dijck - Jubileum

[92.23] Fanfare Sint-Willibrordus Uitnodiging Kinderkerstfeest en jaarlijks teerfeest - Fanfare Sint Willibrordus

[93.23] Een grandioos Eeuwfeest Nabeschouwingen bi de jubileumviering en aankondiging van nog enkele activiteiten - Jubileum - Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang

[93.24] St-Willibrordusfanfare vierde Eeuwfeest Verslag van het tweede luik van de eeuwfeestviering - Fanfare Sint Willibrordus - Jubileum - Muziek, zang

[93.25] Dansclub Merksplas Oefenen, oefenen en nog eens oefenen - Zaal Van Dijck - Dansclub Merksplas

[93.25] Fotokring Merkpslas V.Z.W. Verslag van het 6de foto- en diasalon (met foto's) - Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[93.26] Eerste Kampioenschap van de Provincie Antwerpen Boogschieten voor Brandweermannen op de liggende wip Verslag plus resultaten - Brandweer - Café Brouwershuis

[93.27] Vogeltentoonstelling Verslag en uitslagen (met foto's) - Vogelbond “De Nachtegaal”

[93.28] Wijk Schuivenoord Bij de geboorte van een "tiende wijk" in Merksplas - Wijk Schuivenoord

[93.28] Wijk De Leest en St-Jozefshoeve Verslag van de Koffie voor de gepensioneerden - Wijk Leest - Sint Jozefshoeve

[93.29] Zondereigen - Weekend KLJ-meisjes Verslag van een weekendje in Ravels - Zondereigen (Artikels) - KLJ-meisjes Zondereigen

[93.30] A.C.V.-Merksplas stelt zich voor Voorstelling en structuur van het ACV - ACV

[93.32] Gouden Bruiloft Karel Roefs en Lien Hermans Govaerts Karel Levensverhaal en foto van de jubilarissen - Roefs - Hermans - Jubileum - Wijk Koekhoven - Roefs - Hermans Lien 19/11/1912

[93.35] Onze Kalenderfiguren: Zuster Zoë, Joanna Hendrika Wouters Govaerts Karel Levensbeschrijving (met foto's) - Wouters Joanna Henrica - Spetserskalender - Personalia - Heemkundekring Marcblas

[93.37] De stempelaar Orfo Over het wel en wee van een stempelaar - Orfo - Volksverhalen - Taal, dialect

[93.39] De gemeentelijke openbare bibliotheek plechtig geopend Plechtige opening, plus foto's - Bibliotheek Merksplas - Gemeentebestuur - Davidsfonds - KWB - Druyts Constant Cyriel

[93.42] Tafeltennisclub Merksplas Activiteitenverslag (met foto damesploeg) - Tafeltennisclub - Sport

[93.45] Heemkundige Kring Marcblas: Spreekbeurten zijn meestal niet saai Verslag van de spreekbeurt 'Bieren en Pintelieren' - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Cultuur