DNS083 Jan 1983

[83.7] De Toekomst van onze Kerk Uitnodiging tot een reeks van vormingsavonden over de kerk - Parochiegemeenschap

[83.8] Parochieraad Voorstelling van enkele verenigingen en andere nuttige info - Parochieraad - KWB - Belmans Gaston

[83.10] K.S.A. Terugblik op 40 jaar KSA en overzicht activiteiten komende activiteiten - KSA

[83.10] Missie- en Ontwikkelingshulp Zuster Michielsen Victoire Brief van Zuster Victoire Michielsen uit St. Croix, Haïti

[83.11] K.A.V. Practische school Uitnodiging - Femma

[83.11] KVLV: activiteiten januari 1983 Overzicht van de op stapel staande activiteiten - KVLV

[83.12] Civiele Bescherming verslag jaarlijks teerfeest (met foto) en oproep naar nieuwe vrijwilligers - Civiele bescherming (burgerwacht)

[83.14] Biebond Uitnodiging tot een lessenreeks bijenteelt - Biebond St-Ambrosius

[83.14] Meisjesschool Overzicht van de decemberactiviteiten - Vrije Basisschool - School - Onderwijs

[83.15] Uit de Gemeenteschool Terugdenken aan Jos Gladines, vooruitblik naar de komende activiteiten - School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO) - Gladines Jos

[83.15] Toneel op school Struyven Geert Impressie van iemand van het vijfde leerjaar over een toneelvoorstelling op school - Struyven Geert - Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[83.15] Het Verhaal van Ahmed en Leyla Roefs Ronny Impressie van iemand van het zesde leerjaar over de toneelvoorstelling op school - Roefs Ronny - Gemeenteschool (QWORZO) - VKSJ

[83.16] In en om de RBS Terugblik op de decemberactiviteiten (met Sinterklaasfoto) - School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[83.18] Dansliga Verslag van enkele oefenavonden en een bezoek van de Sint - Dansclub Merksplas

[83.19] Wijk Turnhoutse Steenwag: Eindejaarsattentie Peeraer Tereza Kort verslagje van de bedeling van fruitkorfjes - Wijk Stwg op Turnhout - Peeraer Tereza

[83.19] Wijk Koekhoven Over de verdeling van kerststronkjes aan de gepensioneerden - Wijk Koekhoven

[83.19] St-Niklaas verjaardag op de Molenzijde Verslag van een prettig kinderfeest (met foto) - Andere verenigingen - Wijk Molenzijde

[83.20] Kinderkerstfeest ABVV Kort verslag van het ABVV-kerstfeest (met foto) - Andere verenigingen - ABVV

[83.21] Sprookje uit de huidige tijd toen de dieren weer spraken Wagemans Maurits Modern kerstverhaal - Taal, dialect - Volksverhalen - Wagemans Maurits

[83.23] Alexander Peeters, alias "Stolwerk" Govaerts Karel Levensverhaal van een dorpsfiguur - Peeters Alexander Jozef - Stolwerk - Personalia - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Spetserskalender

[83.28] UOD: Foto van de meisjesschool in 1918 - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Vrije Basisschool

[83.29] Noorderkempen - noodgebied Govaerts Jan Uitvoerig overzicht van de tewerkstelling in de Noorderkempen begin jaren '80 - Govaerts Jan Arnold Maria - ACV

[83.32] Het volkje van het jaar 1932 Verslag van een bijeenkomst van de vijftigjarigen (met foto) - Jubileum

[83.33] Ook Merksplas helpt Polen Van Baekel Frans Deel 5: naar de fruitfabriek van Trebaczew (met foto's) - Van Baekel Frans Jozef - Jumelagecomite

[83.35] Kwis van Merksplas Aankondiging kwisavond van de veteranen van Merksplas SK - Voetbal MSK

[83.36] Tafeltennisclub Merksplas Een en ander over de Interclubcompetitie (met foto) - Sport - Tafeltennisclub

[83.36] Driedaagse op rollen Aankondiging van een wielerwedstrijd op rollen - Wielertoeristen - KWB - Sport

[83.37] Winterwandeling De wielertoeristen nodigen uit op de winterwandeling - Sport - Wielerclub De Spetser

[83.37] Judo Verslag van Belgisch kampioenschap (met foto's) - Sport - Judoclub Joan Milis

[83.38] Kerstman op bezoek bij F.C. De Jul Kort verslag van een kinderfeest (met foto) - F.C. De Jul - Andere verenigingen

[83.39] Belgisch Kampioenschap Siervogels Verslag en uitslag van het kampioenschap (met foto) - Vogelbond “De Nachtegaal” - Tentoonstelling - museum

[83.40] Film in eigen dorp Filmaanbod januari en februari - Cultuur - Film, toneel - KLJ - Voetbal MSK - Gemeenteschool (QWORZO)

[83.41] OHH: De familie Boone in Turnhout tussen 1831 en 1853 Broeder Firmus en Govaerts Karel Met foto van Louis Boone - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Boone Louis

[83.44] Heemkring Marcblas Over wenskaarten en volksgebruiken (met foto) - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde