DNS086 Apr 1983

[86.6] In Memoriam: Alfons Lanslots Nagedachtenis met foto - In Memoriam - Lanslots Alfons - Lanslots Frans Alfons

[86.7] Goede Week Belmans Gaston Bezinning bij het Goede Week en Pasen - Parochiegemeenschap

[86.8] Wie zegt gij dat ik ben! Belmans Gaston Antwoord op de reacties van de bezinning van de maand maart - Parochiegemeenschap

[86.8] K.S.A. Iets over de wafelverkoop en de verjaardagsmis - KSA

[86.9] Een vrije radio in Merksplas Oprichting van de vrije radio CARLO - Muziek, zang - Radio Carlo

[86.9] Wat meer nieuws over het Gemeentelijk Jeugdcentrum Informatie over de oprichting van Jeugdcentrum Spelewei - Gemeentebestuur - Jeugdraad - Spelewei

[86.10] Jong -K.A.V. Gespreksavond over "Ik ben geen kind meer" van jong KAV - Femma

[86.10] Rood Kruis Uitreiking brevet aan de nieuwe RK-helpers (met foto)en nuttige algemene informatie - Rode Kruis Merksplas

[86.12] K.V.G. - Ziekenzorg Korte terugblik op de lentedag - KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) - CM ziekenzorg

[86.12] Uit de meisjesschool Even terugblikken op maart - School - Onderwijs - Vrije Basisschool

[86.13] Uit de Gemeenteschool Terugblik op maart (met foto leesmoeders), vooruitblik op april - School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[86.13] In en om de R.B.S. De Spetser Terugblik op de voorbije activiteiten, vooruitblik op hetgeen nog komen gaat. - School - Onderwijs - Rijksbasisschool

[86.14] Alcohol en jongeren Of hoe de jeugd beter kan omgaan met alcohol,en meer bijzonderheden over AL-ANON en AL-ATEEN - Anonieme Alkoholisten

[86.15] Dansliga Even stilstaan bij de sluiting van het danslesjaar, en vooruitblik van enkele op stapel staande activiteiten. - Dansclub Merksplas - Zaal Van Dijck

[86.17] Fotokring Aankondiging van een 'Gastsalon' - Fotokring Merksplas - Tentoonstelling - museum

[86.17] Imkersnieuws Neeckx Clement Een en ander over een cursus bijenteelt (met foto) - Biebond St-Ambrosius - imker

[86.18] Wijk Turnhoutse Steenweg: Feest voor de gepensioneerden Peeraer Tereza Verslag van een gezellige dag - Wijk Stwg op Turnhout - Van Accom Klaas - Van Accom Nicolaas Willem Antoon

[86.19] Op bezoek bij de nieuwe voorzitter van de Jeugdraad Voorstelling van en interview met Fons Hapers - Jeugdraad - Hapers Fons - Personalia - Hapers Alfons Francine

[86.21] Fiets je "fwiet-fwiet-fwiet" Orfo Over de haat-liefdeverhouding van de schrijver met zijn fiets - Volksverhalen - Taal, dialect - Orfo

[86.23] UOD - Alexander Van Breda en secretaris J.F. Cornelissen in 1912 gedecoreerd foto uit 1912 n.a.v. de decoratie van Alexander van Breda en secretaris J.F. Cornelsen - Cornelissen Joannes Franciscus - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Van Breda Alexander

[86.24] Onze Kalenderfiguren: J.F. Cornelsen Horsten Cyriel Deel 2 van het verhaal over de voormalige secretaris (met tal van foto's) - Cornelissen Joannes Franciscus - Cornelissen - Van Gool - Personalia - Horsten Cyriel Adriaan - Spetserskalender - Gorrissen - Cornelissen

[DNS 86.29] Onze kalenderfiguren: Alfons Cornelissen Broeder Francis Cornelissen Levensverhaal van een opmerkelijke Spetser - Cornelissen - Rom - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas - Broeder Francis Cornelissen - Personalia - Spetserskalender - Cornelissen Alfons Corneel

[86.35] Wielerclub De Spetser Verslag van het teerfeest en de huldiging van Patrick Roefs (met foto) - Roefs Patrick - Wielerclub De Spetser - Sport

[86.38] OHH: Koekhoven omstreeks 1910 Broeder Firmus en Govaerts Karel - Koekhoven - Heemkundekring Marcblas

[86.39] Heemkundige Kring Marcblas Van Den Bosch Mil Meer bijzonderheden over een uitstap naar Gent en oproep naar medewerkers - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - KWB - Davidsfonds