DNS254 Jul-Aug 1998

[254.7] Missie- en ontwikkelingshulp Merksplas Peeraer Tereza Verslag jaarlijks missiefeest, detail opbrengsten, en dankbrief van de parochianen van Jef Van den Ouweland in Peru - Missie en ontwikkelingshulp - Van den Ouweland Jozef Eugeen

[254.9] KLJ Voorbeschouwingen bij de komende zomerkampen, algemene info en programma kapelfeesten - KLJ

[254.10] Jeugdhuis Zigsag Terugblik op de activiteiten van de voorbije maand, met sfeerfoto - ZigZag (Jeugdhuis)

[254.11] K.B.G. Uitnodiging Feestelijke Sportdag en Jaarlijkse Fiets- en Wandelzoektocht, alles in het teken van 850 jaar Merksplas - OKRA - Sport - Jubileum - 850 jaar Merksplas

[254.11] Kon. St-Sebastiaansgilde Op reis met de gilde, resultaten op het Schietspel in Sint-Lenaarts, en voorbeschouwingen bij de Wisselbeker 'René Hapers' - St-Sebastiaensgilde - Personalia - Hapers René - Hapers René Franciscus Carolus

[254.12] De Kunstvrienden Terugblik op de geslaagde kermisactiviteiten, met verslag en uitslag van de koers op rollen (met foto), en sfeerbeeld van de avondmarkt - Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang - Sport

[254.13] Het Rode Kruis Info bloedinzameling, voldane terugblik op de 14-daagse met overzicht opbrengsten, en voorzitterswissel - Rode Kruis Merksplas - Personalia - Van Herpe Josée - Geenen Conny - Geenen Conny Christiane

[254.14] Heemkring Merksplas Terugblik op een succesvolle Heemdag, info nieuw boek, info Open Monumentendag - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas - Cultuurraad - Platform Red Merksplas-Kolonie - Andere verenigingen - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[254.15] KWB Sprangers Peter Hoe kan je een rijbewijs behalen met vrije begeleiding: info en toelichting, info forelvisdag en bowling - KWB - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen - Sprangers Peter - Sport

[254.16] Vakantiegenoegens Wuyts Karel Met de wandelbus naar de Vulkaaneifel: Info en programma - Andere verenigingen - Vakantiegenoegens (Pasar) - Wuyts Karel

[254.17] ACW Merksplas Verslag Rerum Novarumviering, en oproep voor documentatie en medewerkers voor een tentoonstelling "ACW vroeger en nu" in het kader van 850 Jaar Merksplas - ACW (nu beweging.net) - Jubileum - 850 jaar Merksplas

[254.18] Tuinfeest voor groot en klein De Sint Niklaasvrienden organiseren een tuinfeest in en rond de zaal Kunstvrienden - St-Niklaas vrienden - Feestzaal De Kunstvrienden

[254.18] Feest 50-jarigen Dringende oproep - Jubileum - 50-jarigen

[254.18] Dag van het Park: een terugblik Nabeschouwingen bij een geslaagde parkdag, met foto's - Carons Hofke - Gezinsbond (BGJG) - VVV Toerisme Merksplas - OKRA - Migrom - Wereldwinkel Oxfam - Heemkundekring Marcblas - Platform Red Merksplas-Kolonie - Andere verenigingen - LRV ruiters

[254.20] Kempendag 1998, zondag 30 augustus Kempendag in het teken van 850 jaar Merksplas, met boerenmakrt en kunstroute - VVV Toerisme Merksplas - Boerenbond, Boerengilde - Landelijke Gilde - Landbouw - Kunst

[254.21] Hoekeinde kermis Uitvoerige voorstelling van het kermisprogramma - Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[254.21] Vrije Basisschool Terugblik op de laatste schoolmaanden met aandacht voor het Rode Kruis (met foto's), en klasfoto's van de afscheidnemende leerlingern - Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Rode Kruis Merksplas

[254.26] Gemeentelijke Basisschool Namijmeren over het voorbije schooljaar, met foto's o.a. van de afscheidnemende leerlingen - Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs

[254.28] De Bibliotheek van de Spetsers Michielsen Karel Algemene informatie, voorstelling nieuwe boeken - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[254.30] Open Monumentendag in Merksplas Toelichting en uitvoerige info, oproep naar zo veel mogelijk helpers - Open Monumentendag - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Cultuurraad - Platform Red Merksplas-Kolonie - Andere verenigingen - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[254.32] Rijkswacht - politieberichtgeving Nuttige tips voor auto en woning tegen diefstal en voor veilig op vakantie, en sensibilisering voor meer verkeersveiligheid - Rijkswacht - Politie - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[254.35] Kunstschatten in Merksplas deel 2: de preekstoel - Heemkunde - Kunst - St. Willibrordus Kerk

[254.36] Gouden jubileum Jos Geudens en Marie Vermeiren Portret van de jubilarissen, met foto's van toen en nu - Jubileum - Marckstraat - Geudens Jos - Vermeiren Marie - Geudens - Vermeiren - Melkerij St-Willibrordus

[254.40] Sint-Niklaasvrienden feesten Sprangers Peter de Sint Niklaasvrienden: ontstaan, evolutie en huidige werking - Jubileum - St-Niklaas vrienden - Sprangers Peter

[254.40] Laatste nieuws van het Kolonie-front Slecht nieuws: de sloping van een directiewoning Steenweg op Wortel. Goed nieuws: bezoek delegatie Veenhuizen en Frederiksoord - Andere verenigingen - Platform Red Merksplas-Kolonie - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[254.41] Tsjernobil-kinderen in Merksplas Verslag van een vakantiebezoek van twee Tsjernobilkinderen bij de familie Laenen-Mostmans - Bosstraat - Laenen-Mostmans Eric en Sonja

[254.42] Glek dagget zegt Vervolg Merksplas' dialectwoordenboek: gedukkelek = sukkelachtig, grint = taai hout, grintheg = haag van knoesten waarop het grint groeit, gritsel = hooirijf, groef = groef, grwoot = groot, meuge = mogen, meurrig = gaar, meuzze = morren of berispen, meuzzel = aardappelmoes, mis = mis en mest, missaol = kerkboek - Heemkundekring Marcblas - Taal, dialect

[254.43] OHH: Merksplas Kolonie - Overbevolking Deel 8: overbevolking veroorzaakt onrust - De Kolonie: Domein (onderwerp) - Heemkunde - Heemkundekring Marcblas

[254.45] Wielertoeristen Info jubelrit 850 jaar Merksplas en rondrit Wortel - Jubileum - 850 jaar Merksplas - Wielertoeristen - Sport

[254.46] Eerste Open Dartstornooi Verslag en uitslagen - Andere verenigingen - Dartsclub Sir Lancelot - Sport

[254.46] Touwtrekteam Ontstaan en groei van de club, voorbeschouwingen Belgisch Kampioenschap - Sport - Andere verenigingen - Touwtrekteam KLJ Merksplas - KLJ

[254.47] Dansclub Verslag jaarlijkse dagreis, vooruitblik naar het volgende dansseizoen - Dansclub Merksplas

[254.48] Hoe gaat nu zo'n hondenschool te werk? Vervolg op de toelichting bij de werking van de hondenclub, en algemene info - Sport - Andere verenigingen - Hondenvereniging De Spetser