DNS191 Nov 1992

[191.7] KLJ - 16 Verslag van de sportfeesten in Malle, Wortel en Essen - KLJ - Sport

[191.8] Chiro Martens Wim Korte vooruitblik op de herfstactiviteiten - Chiro

[191.8] + 13 gestart Kort verslag van de startdag op 26 september - Plus 13

[191.9] Missie- en ontwikkelingshulp Michielsen Victoire Brief van zuster Victoire Michielsen vanuit West-Indië - Missie en ontwikkelingshulp - Michielsen Victoria Francisca

[191.9] Markdal dankt! Dankbetuiging van Markdal voor de opbrengst van het jaarlijkse sportbal van de sportraad - Markdal - Sportraad

[191.9] K.W.B. Verslag van het zesde praatcafé (met foto's), info en programma van het weekend aan zee - KWB

[191.11] K.A.V. Info over de reis naar Parijs, en over het leren kennen en proeven van exotisch fruit - Femma - Voeding, drank

[191.11] Merksplas bant P.V.C. Migrom en KAV trekken samen ten strijde tegen PVC-verpakkingen - Natuur - Milieu - Femma - Migrom

[191.12] Beurs voor tweedehands speelgoed Oproep tot deelname - Gezinsbond (BGJG)

[191.13] Rode Kruis Verslag viering Jonge 'Helpertjes', toelichting bij de werking 'Jeugd-Rode-Kruis, en bij de hulp een ex-Joegoslavië en Somalië - Rode Kruis Merksplas

[191.14] K.B.G. Uitnodiging Seniorendag - OKRA

[191.14] Zwart Goor nodigt uit Uitnodiging totaalspektakel van het Ateljeeke - Zwart Goor - Muziek, zang

[191.15] Sint-Sebastiaansgilde Wie volgt Wim Lenaerts op als koning? (met foto's) - St-Sebastiaensgilde - Lenaerts Wim

[191.16] Concertavond bij de Kunstvrienden Uitnddiging - Fanfare De Kunstvrienden - Muziek, zang

[191.17] Muzieklessen bij de fanfare Sint-Willibrordus Oproep naar nieuwe leerling-muzikanten - Fanfare Sint Willibrordus - Muziek, zang - Zaal Van Dijck

[191.17] Heemkring Marcblas Govaerts Karel Info over het boekenproject 'Schooltje van de Kolonie' en de 'RBS', over daklekervaringen, en diverse werkingsinfo - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - School - Onderwijs - Vrije Basisschool - De Kolonie: Domein (onderwerp)

[191.18] Het boekenhuis van Merksplas Michielsen Karel Algemene info, voorstelling nieuwe boeken, en foto personeel - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[191.21] Vrije Basisschool Kermisarvaringen, boservaringen, diverse info, en enkele foto's - Vrije Basisschool - School - Onderwijs - Natuur - Milieu

[191.23] Gemeentelijke basisschool Activiteitenkalender, sportinfo, leeruitstap in het bos, kleuters in actie - Gemeenteschool (QWORZO) - School - Onderwijs - Natuur - Milieu - Sport

[191.27] Kleuterschool Zondereigen Over boswandelingen en andere leuke activieiten - Zondereigen (Artikels) - School - Onderwijs - Natuur - Milieu

[191.29] Renoveerders gevraagd Mertens Jaak Oproep om helpers voor de renovatie van de kapel aan de Bosduif - Mertens Jaak - Kapel Bosduif

[191.30] Fotokring Kort verslag van het 10de Foto- en diasalon (met foto) - Tentoonstelling - museum - Fotokring Merksplas

[191.31] Wijk Koekhoven Verslag teerfeest, en uitnodiging feest gepensioneerden - Wijk Koekhoven - Koekhoven

[191.31] Poort naar de eeuwigheid Voor of tegen crematie, en stilstaan bij de opening van het crematorium in Turnhout (met bijhorende foto's) - Kerkelijke geschiedenis - Parochiegemeenschap

[191.35] Roger Snollaerts Wereldkampioen Portret(met foto)van een "wereldkampioen herdershonden" - Personalia - Snollaerts Roger Ida - Sport - Hondendessuur

[191.37] Fietspaden Nu H. Brosens-Meeusen Verslag van de fietspadenactie op 17 oktober - Peeters Jan - H. Brosens - Meeusen - Openbare weg - Verkeer - Ongevallen

[191.38] Het OCMW heeft nu een eigen woonst Van den Bosch Mil Bij de ingebruikneming van het nieuwe OCWM-gebouw - Van den Bosch Mil - OCMW - Van den Bosch Emiel (Mil) Jozef

[191.41] Kristien, het zingend sijsje Portret van een getalenteerd zangeresje - Kinderkoor Cantabile - Sijsmans Kristien - Personalia - Muziek, zang - Sysmans Christine

[191.42] Huldiging sportkampioenen Verkiezing sportlaureaten van de Sportraad (met foto's) - Sport - Sportraad - Meulders Liesbeth - Geenen Ralf - Atletiekclub Merksplas

[191.44] Gemeentelijke sportraad Over opleidingen en bijscholingen - Sportraad - Sport

[191.45] 11de Festum Juventutis Info over de op stapel staande jeugdfeest van MSK - Voetbal MSK

[191.45] Atletiekclub Terugblik op de Belgische Kampioenschappen Jeugd en de Achtste Spetsersveldloop- en jogging (met uitslagen en foto's) - Atletiekclub Merksplas - Sport

[191.47] Dansclub Succesvolle start voor de zilveren dansclub - Dansclub Merksplas - Jubileum

[191.48] Tafeltennisclub - Interclubcompetitie Info en activiteitenkalender - Sport - Tafeltennisclub

[191.49] Natuurwandeling met De Weegbree Uitnodiging novemberwandeling - Natuur - Milieu - Andere verenigingen - Natuurgidsen De Weegbree

[191.50] LRV Sint-Maarten Verslag van en uitslagen op het tornooi van Zoersel en het Provinciaal Kampioenschap (met groepsfoto) - LRV ruiters - Sport - Paarden

[192.9] Laatste Merksplasse mannen?? Adressen van de vermoedelijk laatste lichting Merksplasse miliciens - Milac De Spetser