DNS 1976 - 1977

IN MEMORIAM.

Prosper De Cuyper °Berlaar 16/1/1906,22.4

Frans Van Hees °22/1/1906,23.5.

INTERVIEWS

Per vlot over de oceaan (Fons Oerlemans),14.6

Een gesprekje met de lijsttrekkers,14.7

November melancholie (gesprek met Fons Lanslots),16.9

Kriamee,17.8

Piet Van Hoof,18.23

Frans Draulans,19.12

KVLV in het goud,19.10

Met Bert Backx over voetbal praten,21.8

Juffrouw Van der Vorst,21.14

Old Timer Club (gesprek met Wim Van Dijck),23.15

GOUDEN BRUILOFTEN.

Geentjens - Van Raevels,15.7

Wilms – Laurijsen,15.11

Van Hal – Kuylen,23.18

IMKERSNIEUWS

Imkersnieuws (historie van de verenigingen),20.12

Imkersnieuws (milieu en opbrengst), 21.12

De wondere wereld der bijen,22.12

Een bijenkolonie,23.16

Sooi GOVERS(6/2/1919) VERTELT

Kampioenschap van België te Kortrijk,13.12

Schone herinneringen,14.14

1939 (deel 1 ),15.13

1939 (deeI2),16.11

1939 (deeI3),17.12

Nog 1939, op de piste (deel 4),18.15

1940,19.14

Merksplas en de eerste vliegende bommen,20.15

1940 – 1941,21.15

1942,22.19

1943,23.18

Historisch Hoekje

HET ONTSTAAN VAN DE GEMEENTE MERKSPLAS. 1. tot en met 7.:

zie voorgaande jaargang

8.St. Michiel, rijkelijk begiftigd,13.17

9.Handen af van de grenspalen,14.19

DE KLOKKEN IN DE ST. WILLIBROROUSKERK

1.De oude klokken van Merksplas,15.22

2.Het klokkenproces,16.15

3.De nieuwe tiendenklok,17.17

4.De klokken in de oorlog,18.18

5.Nieuwe klokken,19.17

6.De plechtige klokkenwijding,20.19

7.Staatstoelage,21.19

8.Automatisch luiden,22.15