DNS209 Jun 1994

[209.6] Communicanten 1994 Belmans Gaston Volledige lijst van de Vormelingen en Eerste Communicanten (met een paar foto's), en gelukwensen van de pastoor - Parochiegemeenschap

[209.8] Terug een jeugdraad Toelichting en duiding bij de heroprichting van de jeugdraad - Jeugdraad

[209.9] Meifeesten Spelewei 1994 Verslag en foto's - Andere verenigingen - Spelewei - Stuurgroep Spelewei

[209.10] Chirojongens Voorbereiding van de zomerkampen, plus enkele foto's - Chiro

[209.11] Jubileumviering +13 Kort verslag van de viering van het 10-jarig bestaan van de +13-werking - Plus 13 - Jubileum

[209.11] Miossie- en Ontwikkelingshulp Dankbrief van Jef Van den Ouweland uit Peru - Missie en ontwikkelingshulp - Van den Ouweland Jozef Eugeen

[209.12] KAV Een en ander over het koffiefeest, bloemenzaad voor Urugay en de toneelgroep van KAV (met foto) - Femma

[209.13] Rode Kruis Nabeschouwingen bij de 14-daagse van het Rode Kruis - Rode Kruis Merksplas

[209.13] Heemkundekring Marcblas Een nieuw boek, over de geschiedenis van het lager onderwijs in Merksplas, in de maak, en OG-Merksplas 182, nog een oude akte (uit 1765) in het kader van het MERA-project - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Publicaties HK Marcblas - Gemeenteschool (QWORZO) - Vrije Basisschool

[209.15] ACW -Dienstbetoon belastingen Nuttige info en toelichting bij het dienstbetoon door de vrijwilligers van het belastingteam - ACW (nu beweging.net)

[209.15] De Bibliotheek van de Spetsers Michielsen Karel Nuttige info, voorstelling nieuwe boeken, en een paar foto's - Bibliotheek Merksplas - Cultuur

[209.19] Vrije Basisschool Uitgebreide terugblik op de activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's en getuigenissen van een paar leerlingen - School - Onderwijs - Vrije Basisschool - Taal, dialect

[209.21] Gemeentelijke Basisschool Uitgebreid terugblikken op de activiteiten van de voorbije maand, met enkele foto's - School - Onderwijs - Gemeenteschool (QWORZO)

[209.23] Wijk Hoekeinde Eerste info over de jaarlijkse kermis - Wijk Hoekeinde - Hoekeinde

[209.24] Bert Peeraer, acht maanden krijgsgevangenschap in WOII Getuigenis van een krijgsgevangenene WOII - Personalia - Wereldoorlog II - Peeraer Bert - Peeraer Albert Jozef

[209.26] Gemeentepark ingehuldigd Govaerts Karel Ontstaan en Geschiedenis van het Carons Hofke - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - Gemeentelijke geschiedenis - Carons Hofke - Govaerts Karel - Geschiedenis Caron's hofke

[209.28] Wonen in Merksplas Deel 3: kosten en vergunningen - ACW (nu beweging.net) - Sociaal en maatschappelijke geschiedenis

[209.31] UOD 1929: Uit de Oude Doos: Jongensschool Zondereigen Foto van de jongensschool in Zondereigen in 1929 - Zondereigen (Artikels) - Heemkundekring Marcblas - Heemkunde - School - Onderwijs

[209.32] MSK Jeugdvoetbal Uitgebreid overzicht van de prestaties van de jeugdploegen tijdens het voorbije seizoen (met teamfoto's) - Voetbal MSK

[209.36] Volleybalclub FRAM Uitgebreide terugblik op de prestaties en resultaten van de verschillende teams tijdens het voorbije seizoen, met enkele teamfoto's - Sport - Volleybalclub Merksplas - FRAM

[209.39] Tafeltennisclub Terugblik op het voorbije seizoen met vermelding van de opmerkelijkste resultaten, plus een aantal foto's - Sport - Tafeltennisclub

[209.41] Om de zenuwen te stillen, is fietsen beter dan pillen Wuyts Karel Voorbeschouwing bij de rondrit van de wielertoeristen van Merksplas - Wuyts Karel - Wielertoeristen - Sport

[209.41] Motorclub M.C. DEL Oprichting van een motorclub in Merksplas - Sport - Andere verenigingen - Motorclub M.S. DEL

[209.42] Judo Merksplas naar Europese competitie Uitslagen en groepsfoto - Sport - Judoclub Joan Milis